Välkomna till Lagerhuset!

Lagerhuset är en viktig nod för publicistisk och kulturell verksamhet. Här finns bland annat Göteborgs Litteraturhus, förlag, tidskrifter, översättare, skribenter, formgivare, kulturprojekt, utbildningar, studios och digital teknik. För att tillsammans utveckla huset har vi bildat Föreningen Lagerhuset.

Om Göteborgs lagerhus

Lagerhuset ligger på Heurlins plats 1, mellan Järntorget och Esperantoplatsen. Det är byggt i tre plan med källare och vind för drygt hundra år sedan. Arkitekt var Karl Samuelsson.

Läs mer

Lagerhusets historia

Lagerhuset invigdes den 1 oktober 1920. Från början var det ett frilager, kopplat till Järntorgets historiska roll som import- och exporthamn. Länge användes det för lagring av mejerivaror och kallades därför Ostlagret i folkmun. Sedan tjugo år rymmer det Förlagshuset och mängd kulturverksamheter.

Läs mer

Bokmarknad på Lagerhuset

Föreningen Lagerhuset arrangerar en återkommande bokmarknad tillsammans med Göteborgs Litteraturhus, Nätverkstan Kulturtidskrifter, Frilagret och Schnitzelplatz.

Läs mer

Ett nytt Folkets hus, fullt av kultur

När Lagerhuset fyllde 100 år, den 1 oktober 2020, gick Föreningen Lagerhuset med i Folkets hus och parker. Vi vill ta sikte på framtiden genom att stärka husets roll som mötesplats för publicistisk och kulturell verksamhet och öppna upp det för fler.

Läs mer