Om huset

Om Göteborgs lagerhus

Lagerhuset ligger på Heurlins plats 1, mellan Järntorget och Esperantoplatsen. Det är byggt i tre plan med källare och vind för drygt hundra år sedan. Arkitekt var Karl Samuelsson. Sedan 1996 äger och förvaltar Higab huset. 


Lagerhusets historia

Lagerhuset invigdes den 1 oktober 1920. Från början var det ett frilager, kopplat till Järntorgets historiska roll utanför stadens gräns som import- och exporthamn. Det var en tullfri byggnad där importerade varor lossades direkt från båtarna. Först när varorna lämnades ut på andra sidan huset räknades de som inkomna i Sverige. Frilagret var det första i sitt slag i landet och en direkt föregångare till Frihamnen. Huset i tre plan samt källare och vindsvåning påbörjades våren 1917 efter ritningar av arkitekt Karl Samuelsson (1881–1944).

Läs mer

Verksamhet

Lagerhuset samlar en mängd olika verksamheter. Lagerhuset rymmer ett stort antal kulturaktörer som arbetar med publicistisk produktion och distribution, men också mycket annat. Här finns bland annat:


Nav för litterär verksamhet

Göteborgs Stads kulturförvaltning har gjort en kartenkät för kreativa verksamheters lokalisering. Där lyfter de betydelsen av kulturella ”ankare” – de är viktiga och drar till sig fler kulturaktörer. Resultaten har sammanställts i rapporten Var görs kulturen? Kreativa verksamheters lokalisering i Göteborg.

”Musikens hus är ett exempel inom musikfältet, som via sina resurser skapar intresse för andra inom musikområdet att etablera sig på platsen. Samma logik finns i till exempel Lagerhuset för litteraturen och på KKV och Konstepidemin för konsten. Försvinner ankaret försvinner viktiga förutsättningarna för kulturlivet.”

Göteborg har blivit utsedd till litteraturstad av UNESCO. Det innebär att man förbinder sig att ”placera kultur och kreativitet i hjärtat av sin utveckling, och lovar att sprida kunskap och se till att skapa bra möjligheter för kulturutövandet”. Många i Lagerhuset har arbetar över längre tid för denna utnämning tillsammans med andra aktörer såsom Göteborgs universitet och Bokmässan.

Läs mer