Projekt

Digital utveckling för tidskrifter och förlag

Föreningen Lagerhuset har genomfört ett digitaliseringsprojekt för en publicistisk bransch i förändring. Här delar vi med oss av en del dokumentation och lärdomar från vårt arbete.

Fortsatta diskussioner förs i vår grupp på Facebook: Förlag & tidskrifter i västra Sverige.

”Först hände det med skivindustrin. Sedan drabbades tidningsvärlden. Och nu, med några års fördröjning, förlags- och tidskriftsvärlden. En blandning av ny teknik och förändrade kundmönster gör att hundraåriga affärsmodeller börjar hacka. Och det oavsett om innehållet håller hög eller låg kvalitet. Den publicistiska branschen är i förändring. I Lagerhuset samlas en mängd bokförlag och tidskrifter under gemensamt tak. Vi ser ett behov av att skapa utrymme för digital utveckling och vill gärna göra det ihop med andra aktörer i Västsverige.”

Olav Fumarola Unsgaard, Föreningen Lagerhuset
Läs mer

Bokmarknad på Lagerhuset

Föreningen Lagerhuset arrangerar en återkommande bokmarknad tillsammans med Göteborgs Litteraturhus, Nätverkstan Kulturtidskrifter, Frilagret och Schnitzelplatz.

Vår första bokmarknad hölls lördagen den 25 september 2021 medan Bokmässan var igång.  Ett trettiotal förlag och tidskrifter medverkade med bokbord, tält och trevligt häng utanför huset. Då var det också release av publikationen Plattform med efterföljande mingel. Den andra bokmarknaden hölls på Världsbokdagen, den 23 april 2022. Då medverkade 28 olika aktörer. Dessutom hade Frilagret ett program för unga med poesi och release av tidningen Uttryck! ihop med Nätverkstan och Föreningen Skepsis. Här kan du se bilder från arrangemanget.

Kommande bokmarknad

Lördagen den 22 april 2023, klockan 11.00–15.00.


Lagerhusets hundraårsjubileum

Den 1 oktober 2020 firade vi Lagerhuset 100 år. Tillsammans med Higab bjöd verksamheterna i huset till mingel och läsningar på Göteborgs litteraturhus. Evenemanget livestreamades också på Facebook.

”Poesin, som är ett mångtusenårigt lagerhus för allt.”

Gunnar D Hansson
Läs mer
Sara Garib var en del av programmet under Lagerhusets hundraårsfirande.
Sara Garib var en del av programmet under Lagerhusets hundraårsfirande.