Projekt

Publicistisk bransch i förändring

Föreningen Lagerhuset har genomfört projektet Publicistisk bransch i förändring, en fortsättning på projektet Digital utveckling för tidskrifter och förlag. Projektets aktiviteter har utgått från önskemål från förlag och tidskrifter i Västra Götalandsregionen. Här delar vi med oss av en del av aktiviteterna som genomförts inom projektet.

Samtal & workshops

Hur får man ekonomisk hållbarhet i sin förlagsverksamhet?

En stabil och hållbar ekonomi i en verksamhet är ofta inte bara önskvärt utan även en nödvändighet för långsiktighet. Ett steg på vägen är att lära mer om vilka alternativ som finns. Ulf Ivarsson om:

  • Förlagsekonomins grunder
  • Projektekonomins beståndsdelar
  • Lönsamhet och nyckeltal för enskilda projekt
  • Förlagsverksamhetens lönsamhet och nyckeltal

Lyssna till samtalet här.

Vad innebär ”distribution” av konst, kritik och litteratur i överflödsekonomin?

Under ett par år hade KRITIKLABBET tillsammans med Norska Tekstalmenningen och finska Kritikbyrån ett projekt som försökte undersöka den saken. Resultaten blev rätt nedslående, några riktigt produktiva idéer kom aldrig fram. Men en följd av projektet blev att KRITIKLABBET publicerade en skrift där en sociolog, en idéhistoriker, en ekonomhistoriker och en poet skriver varsin reflekterande essä om hur distribution kan, eller inte kan, tänkas på 2020-talet.

Bokens redaktör, Magnus William-Olsson, berättar om projektet och boken samt leder ett samtal med publiken om distribution av litteratur, kritik och tidskrifter.

”Nå ut, nå fram, nå in” finns gratis på skriftserien.se eller att köpa på Bokus.

Lyssna till samtalet här.

Introduktion till filantropi och fundraising

Brakeley Nordic har utvecklat en modell med anpassade verktyg och metoder för aktörer från det fria kulturlivet och för hur de kan arbeta strukturerat med att attrahera filantropiskt stöd till sina verksamheter. Henric Nummi-Södergren från Brakeley ger under detta tillfälle en introduktion till filantropi och fundraising.

Lyssna till samtalet här.

Kan förlag och litterära verksamheter söka projektstöd?

Ellinor Broman, Palabra Förlag, och Victor Estby, Dalslands bokdagar, delar med sig av sina erfarenheter från att söka olika typer av projektstöd.

”Spridning av europeisk litteratur” är ett Kreativa Europa-stöd som omfattar finansiering till 60 % av översättning, publicering, distribuering och marknadsföring av ett antal skönlitterära verk från länder i Europa. Ellinor Broman berättar om sina erfarenheter av att söka stödet 2020 och genomföra projektet ”European History of the 20th Century Reflected in Spanish Graphic Novels”. Mer information om stödet: https://www.kulturradet.se/…/spridning-av-europeisk…/

Victor Estby berättar av sina erfarenheter av att söka stöd från Västra Götalandsregionen, Kulturrådet och Svenska Akademien.

Lyssna till samtalet här.

Konsten att leda litterära samtal

Att arrangera publika samtal kring litteratur är en viktig del av verksamheten för många förlag och tidskrifter och kvaliteten på de samtal som presenteras är av allt större betydelse.
Två av Sveriges mest erfarna samtalsledare på området reflekterar kring sitt arbete och delar med sig av sin erfarenhet. Gunilla Kindstrand är kulturjournalist med lång erfarenhet från Sveriges Television och publika scensamtal. Ingrid Elam är verksam litteraturkritiker och tidigare kulturchef på GP och Dagens Nyheter.

Lyssna till samtalet här.

Studiomiljö för inspelning av ljudbok

Med dagens krav på digitalisering ser vi en ökad efterfrågan på att kunna producera högkvalitativt material när det gäller ljudböcker, inläsning av artiklar och noveller samt voice over till film och boktrailers. I samverkan med Nätverkstan har vi tagit ännu ett steg i att utveckla ljudmiljön i vår studio på våning 3 för inspelning av framförallt ljudbok. Alla som vill bli kan medlemmar i Medieverkstan och få tillgång till studio och digital teknik. Ljudmiljön tillsammans med kunskapsstödet, tutorials, ger förutsättning för förlag och tidskrifter att självständigt och med låga trösklar komma igång med produktion av ljudböcker och andra ljudproduktioner.

Ökad spridning och synlighet av våra resurser

För att öka spridning och synlighet av våra resurser och hur man använder dem har vi utvecklat Föreningen Lagerhusets hemsida. Under sidan Råd & stöd kommer vi att samla olika typer av relevanta stöd som vi eller andra i vår närhet kan tillhandahålla. Vi har i nuläget publicerat Råd & stöd för produktion av ljudbok eller podcast. Här finns också tutorials som beskriver moment kring utrustning, mikrofonteknik, klippning osv. Dessa hittar du här tillsammans med övriga samtal och föreläsningar.  


Med stöd av

Projektet har genomförts med stöd av Västra Götalandsregionen och i samarbete med Göteborgs Litteraturhus och Nätverkstan.


Digital utveckling för tidskrifter och förlag

Föreningen Lagerhuset har genomfört ett digitaliseringsprojekt för en publicistisk bransch i förändring. Här delar vi med oss av en del dokumentation och lärdomar från vårt arbete.

Fortsatta diskussioner förs i vår grupp på Facebook: Förlag & tidskrifter i västra Sverige.

”Först hände det med skivindustrin. Sedan drabbades tidningsvärlden. Och nu, med några års fördröjning, förlags- och tidskriftsvärlden. En blandning av ny teknik och förändrade kundmönster gör att hundraåriga affärsmodeller börjar hacka. Och det oavsett om innehållet håller hög eller låg kvalitet. Den publicistiska branschen är i förändring. I Lagerhuset samlas en mängd bokförlag och tidskrifter under gemensamt tak. Vi ser ett behov av att skapa utrymme för digital utveckling och vill gärna göra det ihop med andra aktörer i Västsverige.”

Olav Fumarola Unsgaard, Föreningen Lagerhuset
Läs mer

Bokmarknad på Lagerhuset

Föreningen Lagerhuset arrangerar en återkommande bokmarknad tillsammans med Göteborgs Litteraturhus, Nätverkstan Kulturtidskrifter, Frilagret och Schnitzelplatz.

Vår första bokmarknad hölls lördagen den 25 september 2021 medan Bokmässan var igång.  Ett trettiotal förlag och tidskrifter medverkade med bokbord, tält och trevligt häng utanför huset. Då var det också release av publikationen Plattform med efterföljande mingel. Den andra bokmarknaden hölls på Världsbokdagen, den 23 april 2022. Då medverkade 28 olika aktörer. Dessutom hade Frilagret ett program för unga med poesi och release av tidningen Uttryck! ihop med Nätverkstan och Föreningen Skepsis. Här kan du se bilder från arrangemanget.

Den tredje bokmarknaden hölls den 10 december 2022 och ramades in av av julmusik, glögg, signeringar och avslutande mingel med litteraturquiz. På Frilagret var det vernissage av utställningen Ta plats!, läsningar, urpremiär av kortfilmer och release för risotryckta zines. Den fjärde bokmarknaden hölls den 22 april i samband med Världsbokdagen. Under dagen arrangerade Frilagret loppis och Masthuggskajen bjöd in till invigningen av sin 128 meter långa öppna vägg, en plats för alla som vill uttrycka sig i skrift och bild genom målning i det offentliga rummet. Dessutom kunde man träffa Göthenburgo som under våren var ute på olika platser i staden för att fotografera göteborgarna med målet att i samband med Göteborgs Jubileumsfirande visa upp invånarna när de tar ton och samtidigt tar plats i staden. Båda dessa bokmarknader genomfördes med stöd av Västra Götalandsregionen.

Besök gärna vår Instagram för bilder från och med 22 april.

Kommande bokmarknad

December 2023


Lagerhusets hundraårsjubileum

Den 1 oktober 2020 firade vi Lagerhuset 100 år. Tillsammans med Higab bjöd verksamheterna i huset till mingel och läsningar på Göteborgs litteraturhus. Evenemanget livestreamades också på Facebook.

”Poesin, som är ett mångtusenårigt lagerhus för allt.”

Gunnar D Hansson
Läs mer
Sara Garib var en del av programmet under Lagerhusets hundraårsfirande.
Sara Garib var en del av programmet under Lagerhusets hundraårsfirande.