Verksamhet

Lagerhuset samlar en mängd olika verksamheter. Lagerhuset rymmer ett stort antal kulturaktörer som arbetar med publicistisk produktion och distribution, men också mycket annat. Här finns bland annat: