Ett nytt Folkets hus, fullt av kultur

När Lagerhuset fyllde 100 år, den 1 oktober 2020, gick Föreningen Lagerhuset med i Folkets hus och parker.

Det händer mycket i kvarteren runt Järntorget i Göteborg. Det byggs och det rivs. Vi vill behålla och utveckla rum för folk och kultur. Ursprungligen var Lagerhuset ett så kallat frilager, där importerade varor förtullades innan de skickades vidare ut i staden och landet. Numera är Lagerhuset hemvist för en mängd kulturverksamheter med kontakter och samarbeten runt om i världen. Föreningen Lagerhuset vill ta sikte på framtiden genom att stärka husets roll som mötesplats för publicistisk och kulturell verksamhet och öppna upp det för fler. Ett nytt Folkets hus, fullt av kultur.

”Att nu göra Lagerhuset till ett nytt Folkets hus känns både rimligt och roligt. Det låter klyschigt, men det behövs mötesplatser där kulturproduktion och publik möts. Och vi har många verksamheter som vuxit fram successivt och där vill vi verka för att trösklarna ska bli ännu lägre.”

Karin Dalborg, ordförande Föreningen Lagerhuset
Lagerhusets hundraårsjubileum – 1 oktober 2020

Artikel i Göteborgs-Posten (2020-09-22): Göteborg får ett nytt Folkets hus i Lagerhuset