Nav för litterär verksamhet

Göteborgs Stads kulturförvaltning har gjort en kartenkät för kreativa verksamheters lokalisering. Där lyfter de betydelsen av kulturella ”ankare” – de är viktiga och drar till sig fler kulturaktörer. Resultaten har sammanställts i rapporten Var görs kulturen? Kreativa verksamheters lokalisering i Göteborg.

”Musikens hus är ett exempel inom musikfältet, som via sina resurser skapar intresse för andra inom musikområdet att etablera sig på platsen. Samma logik finns i till exempel Lagerhuset för litteraturen och på KKV och Konstepidemin för konsten. Försvinner ankaret försvinner viktiga förutsättningarna för kulturlivet.”

Göteborg har blivit utsedd till litteraturstad av UNESCO. Det innebär att man förbinder sig att ”placera kultur och kreativitet i hjärtat av sin utveckling, och lovar att sprida kunskap och se till att skapa bra möjligheter för kulturutövandet”. Många i Lagerhuset har arbetar över längre tid för denna utnämning tillsammans med andra aktörer såsom Göteborgs universitet och Bokmässan.

”Jag är jätteglad! En litteraturstad är vi ju ändå, men det känns otroligt kul att vi nu får växla upp och köra på. Vår profil som Unesco litteraturstad är lite av en gräsrotsrörelse … att vi gör litteraturen till betydligt mer än bara en enda stor prestigefylld grej. Vad som gör oss till en bra litteraturstad är allt från insatser för läsfrämjande till att stödja små förlag. Fler göteborgare ska i framtiden kunna få syn på alla bra och spännande saker med litteraturanknytning som händer här, men kanske inte på de flashigaste ställena. De ökade anslagen i kulturbudgeten kommer att gå till en koordinator och till viss programverksamhet. För vår del innebär utmärkelsen rent konkret att vi håller på att utöka vårt nätverk för småförlag, arbetar vidare med våra kulturtidskrifter och digitala projekt, och hoppas kunna dra igång en satsning på så kallad ”shared reading” med läsningar bland annat på fängelser och ungdomsgårdar.”

Sofia Gräsberg, verksamhetsansvarig för Göteborgs litteraturhus, i GP.