Råd & stöd

I studion

När du kommer till studion är det bra att i god tid innan inspelningen börjar kontrollera att all utrustning fungerar. Det är också bra att ha lite utrymme tidsmässigt om något oförutsett händer. Teknik lever i bland sitt eget liv och det är skönt att påbörja inspelningen utan stress. 

Inspelningen

Mikrofonen ska vara kopplad till ljudkortet eller inspelningsapparaten och volymerna uppdragna på den mikrofoningång som du använder. Om ljudkortet har en mikrofoningång som ska aktiveras måste detta göras för att ljudsignalen ska gå in. Justera volymen så att rösten kretsar runt -12 dB, vanligtvis runt gul färg i volymstapeln. Inläsningen ska inte “gå upp i rött”, dvs över ca -9dB. Då riskerar du att ljudet “distar” eller får distortion, vilket är svårt att rätta till i efterhand. Blir inläsningen däremot alltför låg riskerar du istället att få för mycket brus när du sedan måste höja volymen i redigeringen. Bäst är alltså att få en bra volym från början. Lär mer om inspelning här >

Prova lite olika läsningstekniker och se över ifall det till exempel finns mer intensiva partier som kanske kräver mer förberedelser och där du kan spela in några olika varianter.

Lyssna i lurar på inläsaren och be denne läsa/värma upp. Samtidigt som inläsaren hinner vänja sig vid sin plats och rummet kan du ställa volymer och nivåer. Se till att nivån är bra innan ni sätter igång. Låt det ta den tid det tar. 

Bra är också att inläsaren står upp om det är möjligt för att få bästa magstöd och energi. Om en sitter sjunker en lätt ihop i kroppen vilket hörs på inspelningen. Se till att det finns stativ som möjliggör detta och att läsaren har bra ljus på texten och att texten är lätt att läsa. 

Det är också viktigt att inläsaren sitter nära mikrofonen så att ljudet som går in blir tydligt och att du känner “närvaro” i talet. Ibland behövs det trixas lite eftersom puffskyddet ibland är i vägen för själva texten. Se till att det blir bra för den som läser så att det inte är ansträngande att läsa texten istället för att göra det bra. Lär mer om inspelning med mikrofoner här >

Samtidigt som du lyssnar på rummet tillsammans med inläsaren får du också reda på om denne har “egenheter” för sig såsom smack eller så kallat “glitter” som uppstår om inläsaren blir för torr i munnen. Det är bättre att avbryta en inläsning om något låter ansträngt eller fel än att hoppas på att det går att lösa i efterhand. 

Tänk på att allt som går in i mikrofonen kommer att finnas kvar i inspelningen. Vissa saker går att ta bort i efterredigering, men andra är svårare att göra något åt. Det är viktigt att göra inspelningen så bra som möjligt. Det vinner du på i längden.

Innan ni sätter igång med själva inspelningen är det bra göra en kort testinspelning som du lyssnar på så att du försäkrar dig om att det låter ok. Låter det ok? Då kan du starta inspelningen. 

Tänk på att ta pauser ofta och att det finns vatten och kanske något energihöjande till hands. Om ni har tagit paus är det också till hjälp att lyssna på slutet av den föregående tagningen och dess energinivå, så att intensiteten blir likadant. Det kan skilja en hel del i energinivå före och efter en paus. Läs inte mer än nödvändigt i taget. 

Spara filerna allteftersom du spelar in. Spara ofta under inspelningens gång. 

Använd en extern hårddisk för säkerhetskopiering.