Välkomna till Lagerhuset!

Lagerhuset är en viktig nod för publicistisk och kulturell verksamhet. Här finns bland annat Göteborgs Litteraturhus, förlag, tidskrifter, översättare, skribenter, formgivare, kulturprojekt, utbildningar, studios och digital teknik. För att tillsammans utveckla huset har vi bildat Föreningen Lagerhuset.

Verksamhet

Lagerhuset samlar en mängd olika verksamheter. Lagerhuset rymmer ett stort antal kulturaktörer som arbetar med publicistisk produktion och distribution, men också mycket annat.

Läs mer

Nav för litterär verksamhet

”Musikens hus är ett exempel inom musikfältet, som via sina resurser skapar intresse för andra inom musikområdet att etablera sig på platsen. Samma logik finns i till exempel Lagerhuset för litteraturen och på KKV och Konstepidemin för konsten. Försvinner ankaret försvinner viktiga förutsättningarna för kulturlivet.” Det skriver Göteborgs Stad i sin rapport Var görs kulturen?

Läs mer

Verksamhetsplattform & medlemsskap

Föreningen har som mål att främja medlemmarnas intressen och att utveckla Lagerhuset till en mötesplats och resurs för publicistisk och kulturell verksamhet. Föreningens medlemmar deltar genom gemensamma aktiviteter och samverkansprojekt kring utmaningar i en publicistisk värld i stor förändring.  Lagerhuset i Göteborg ska vara öppen för omvärlden och stödja medlemmarnas offentliga verksamhet liksom gemensamma publika…

Läs mer